Alla uppfinningar…

Alla nya uppfinningar har mött motstånd i början, utom möjligtvis svärdet.

Militärt ordspråk

Kontakta oss

”Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet och därför är det lika bra att lägga ner patentverket” Charles H. Duell, chef för amerikanska patentverket, år 1899 Läs mer

Samarbetspartners
© Copyright 2013-2023. All Rights Reserved. www.fempunkter.se