Molewatcher available for iPhone and Android

Molewatcher available for iPhone and Android

Molewathcer is a new app for tracking changes in your moles. With the app you can easily take and compare photos of your moles. The app can be downloaded for both iPhone and Android phones and is very easy to use.

Contact us

“Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet och därför är det lika bra att lägga ner patentverket” Charles H. Duell, chef för amerikanska patentverket, år 1899 Läs mer

Samarbetspartners
© Copyright 2013-2021. All Rights Reserved. www.fempunkter.se