Om Druiden

JOS_friJan-Olof Svärd (JOS) är läkare, kirurg, uppfinnare och entreprenör. Att utveckla egna idéer och uppfinningar till färdig produkt, är både tids-, och kostnadskrävande. Därför grundades Druiden AB som ett konsultföretag. Affärsidén var att genom medicinska specialisttjänster inom sjukvård och idrottsmedicin inbringa medel att omsätta i egen produktutveckling. Sedan starten 1999 har ett antal projekt passerat. Jan-olof Svärd har som anställd i Jönköpings Läns Landsting även erhållit P.U.M.A / ALMI-projektmedel för utvecklandet av innovationer inom det.

Jan-Olof Svärd och Druiden AB innehar ett antal patent och mönsterskydd. Och det är fler saker på gång. Appen X-safe släpps i januari 2014 och vi planerar fler releaser av nya produkter under 2014.

Kontakta oss

Alla nya uppfinningar har mött motstånd i början, utom möjligtvis svärdet. Militärt ordspråk Läs mer

Samarbetspartners
© Copyright 2013-2023. All Rights Reserved. www.fempunkter.se